Đăng ký đã đóng!

Thời gian 11/07/2024
Venue: Khách sạn Hilton Saigon
18:00 - 21:00

Networking

  • Bước 1
  • Bước 2

Thông tin cá nhân

Tên *
Họ *
Giới tính
Email công việc *
Điện thoại
Công ty *
Chức danh *
Ngành hoạt động *
Lĩnh vực công tác *
Tiếp

Hãy để sự kiện này dành cho bạn!

1. Mở rộng kết nối kinh doanh. Ai là người mà bạn muốn gặp?
2. Tương tác với diễn giả của chúng tôi, hãy để lại câu hỏi của bạn tại đây
Hosted By
In Partnership With
Brought To You By
Media Partners
Tham gia cộng đồng HoSkarian

Cập nhật tin tức sự kiện để không bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ các diễn giả và nhân sự trong ngành.

Hãy kết nối với chúng tôi