HoSkar Night Tháng 4 2020

Thời gian 06/04/2022 - 18:00 (VN)
Venue: Press Club Hanoi
18:00 - 20:00

Networking Night

  • Bước 1
  • Bước 2

Thông tin cá nhân

Tên *
Họ *
Giới tính
Email công việc *
Điện thoại
Công ty *
Chức danh *
Ngành hoạt động *
Lĩnh vực công tác *
Tiếp

Hãy để sự kiện này dành cho bạn!

1. Mở rộng kết nối kinh doanh. Ai là người mà bạn muốn gặp?
2. Tương tác với diễn giả của chúng tôi, hãy để lại câu hỏi của bạn tại đây

KOLs nổi bật

Mauro Gasparotti Giám đốc Savills Hotels APAC
Thao Ngo Quản lí bộ phận Phát Triển Kinh Doanh Ly Gia Vien Company Limited
Kevin J Beauvais Giám đốc điều hành Fusion Hotel Group
Uyen Nguyen Trưởng Bộ Phận Tư Vấn Savills Hotels APAC
Rolf van Valkenburg Trưởng Bộ Phận Thiết Kế Fusion Hotel Group
Thu Le CEO NovaHospitality
Paul Volodarsky Phó Trưởng ban Thực hành bất động sản khu vực DFDL
Neil MacGregor Giám đốc điều hành Savills Vietnam
Gia Long Nguyen Luật sư đặc biệt Baker Mckenzie
Đối Tác
Tham gia cộng đồng HoSkarian

Cập nhật tin tức sự kiện để không bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ các diễn giả và nhân sự trong ngành.

Hãy kết nối với chúng tôi